Finansiranje

FINANSIRANJE

Centrosolar tim će prema vašim mogućnostima da selektuje potencijalne izvore finansiranja i vaše mogućnosti za ostvarenje istog.

Da li ste fizičko ili pravno lice, Centrosolar Vas direktno upućuje i povećava šanse da se finansijski arnažmani ostvare na obostrano zadovoljstvo.

Centrosolar tim će prema vašim potrebama da selektuje:

Državne subvencije

Poslovne banke i leasing kuće - povoljni krediti i uslovi finansiranja

EU i ostali fondovi

ESCO kompanije i njihova poslovni modeli otplate iz ušteda.