Solar za privredu

SOLARNA I OSTALA ELEKTRO REŠENJA OPTIMIRANJA U PRIVREDI

VAŽAN ARGUMENT ZA VLASNIKE  I  DIREKTORE  ZAŠTO  KRENUTI  KA OPTIMIRANJU TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE


DRASTIČNI PRIMERI UŠTEDA PO DELATNOSTIMA:

 1. HLADNJAČE
 2. LIVNICE
 3. PROIZVODNJA PLASTIKE – GUME – PAPIRA -KARTONA
 4. METALSKA I HEMIJSKA  INDUSTRJA
 5. VELIKI POTROŠAČI ELEKTRIČNE ENERGIJE

ZAŠTO?

Svako pravno lice ili preduzetnik  koje  kao primarni izvor  za svoj poslovni proces koristi električnu energiju  teži da uštedi na troškovima  poslovanja.  U R.Srbiji to nije bio pretežni slučaj do 2021 godine, jer struja nije bila skupa.

Situacija se nepovratno  promenila  tako  da ozbiljni vlasnici i direktori  aktivno razmišljaju kako da:

 • Spreče negativne uticaje nepovratnog procesa rasta troškova potrošnje el.energije
 • Trude se da optimiraju, efikasnijom kontrolom potrošnje, instaliranjem solarnih elektrana ili ostalim merama, kompenzacijom rekativne energije i sl
 • Izvoznici se trude da na vreme krenu sa uvođenjem zelene el.energije, kako bi uskladili poslovanje prema zahtevima EU i  spreče  buduće namete na svoje poslovanje od strane EU carina CO2 karbon taksi i nameta  za izvoz proizvoda prema partnerima u EU u godinama koje slede!
 • Reputacija i društveni ugled kompanije koja odgovorno posluje, koristi obnovljive izvore i štiti prirodu.

KAKO?

KAKO MOŽEMO DA POMOGNEMO >>  EFIKASAN PROCES ODLUČIVANJA

VI ODLUČUJETE NA BAZI PONUDE , DA LI ŽELITE KLJUČ U RUKE

ILI ISKLJUČIVO SVU PROJEKTNU PODRŠKU I PLANIRANJE, DOK VI PREGOVARATE O CENI OPREME I MONTAŽE SA DRUGIM PRAVNIM LICIMA

SLEDITE OVE  KORAKE  KA REŠENJU:KORAK 1. Zatražite mišljenje upitom, telefonom, da  odlučimo zajedno , ima li zajedničkog interesa da uspostavimo saradnju i  krenemo korak napred!

 

         KORAK 2. Ako zajedno odlučimo sledi stavka >> 1. pošaljite račune za električnu energiju, lokaciju objekta.

         KORAK 3. Tim inženjera razmotriće Vaš upit, lokaciju i potrošnju. Javićemo Vam, šta dobijate i zašto tvrdimo da je to pravo rešenje za Vas!, da li treba da postanete kupac proizvođač ili ne...
         KORAK 4. Odlučite da nas angažujete jer znamo kako da Vam pomognemo sledi stavka  >> 3.  Poseta lokaciji i detaljna analiza procesa potrošnje, preko uređaja, do interne elektro mreže, trafo stanica, krovova, kompletan audit.

         KORAK 5. Sledi stavka >> KLJUČ U RUKE .

ILI

OGRANIČITE NAŠE ANGAŽOVANJE NA STRUČNU PROJEKTNU PODRŠKU ZA:

 • Montažu i izvođenje
 • Studije i tehno ekonomske analize isplativosti za Vaše dalje odlučivanje,  i kao vid  podrške za procedure odobrenja finansiranje kod poslovnih banaka,  IPARD, EBRD, Svetska Banka,
 • Ishodovanja dozvola,komunikacija i zastupanje u kontaktu sa   EPS, i nadležnim ministarstvima R.Srbije
 • Planiranja nabavke optimalne opreme cena < > kvalitet < garancije>
 • Projektovanje i nadzor
 • Puštanje u rad
 • Monitoring tj. uredno održavanje i nadzor nad sistemom proizvodnje sopstvene el energije.
 • Pregovori sa komercijalnim snabdevačem ili otkuplivačem viškova el.energije – strategija